sobota, 5 stycznia 2008

Ludwik Kondratowicz "Poezye", Skład Główny Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1872

Brak komentarzy: