niedziela, 20 stycznia 2008

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - liternictwo na stronie tytułowej

reprint pierwszego wydania
opublikowało "Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich"
w stopięćdziesiątą rocznicę pierwszej edycji
Wrocław, 1984"Czytelnik", Warszawa, 1957"Czytelnik", Warszawa 1968"Czytelnik", Książka dla każdego, Warszawa 1979"Czytelnik", Biblioteka Lektur Szkolnych, Warszawa 1984


"Alfa Wero", Warszawa, 1994"Świat Książki", Warszawa, 1995