czwartek, 24 lipca 2008

Wydawnictwa krajoznawcze - lata sześćdziesiąte
"Ziemia krośnieńska", red. Jerzy Domański,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1964

"Ziemia jarosławska", red. Jan Skarbowski,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1966

"Ziemia chrzanowska i Jaworzno"
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1967"Ziemia sanocka", red. Jerzy Domański,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1966

poniedziałek, 7 lipca 2008